Katalog usługodawców - Popytowy System Innowacji

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Katalog usługodawców

Miejscowość: Kielce

ŚZPP Lewiatan prowadzi działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Oferuje przedsiębiorcom usługi rozwojowe i doradcze w szerokim zakresie: od wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez dedykowane usługi doradcze oraz wszelkiego rodzaju wsparcie w prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na branżę. Instytucja aktywnie włącza się w życie Konfederacji Lewiatan, skutecznie działa wspólnie z Konfederacją i 21 pozostałymi związkami regionalnymi Lewiatana dla poprawy sytuacji pracodawców i uzyskuje wpływ na procesy gospodarcze zachodzące w kraju oraz Europie. ŚZPP Lewiatan jest podmiotem posiadającym zespół pracowników etatowych oraz ekspertów doświadczonych w realizacji usług doradczych dla mikro, małych, średnich, jak i dużych podmiotów działających na terenie regionu i kraju.

Miejscowość: Dąbrowa-Osiedle

Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ  stanowi klaster branżowy skupiający ponad 70 podmiotów z branży sanatoryjno-uzdrowiskowej, hoteli SPA&Wellness, gabinetów odnowy biologicznej, fizjoterapii, usług rekreacyjnych, biur podróży, uczelnie itp. Powołanie i działalność Izby stanowi oddolną inicjatywę i jest efektem współpracy środowiska przedsiębiorców oraz animatorów inteligentnej specjalizacji w regionie.

Miejscowość: Kielce

Podstawowym celem fundacji jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej i innych krajów, zwłaszcza w zakresie wsparcia ich rozwoju technologicznego i technicznego, optymalizacji procesów produkcji i zarządczych. Najmocniejszą stroną fundacji jest zespół ekspertów, doświadczonych w realizacji usług doradczych, w tym: finansowych, inwestycyjnych, analitycznych, restrukturyzacyjnych, prawnych. Zespół fundacji tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu biznesu, w tym z tytułami doktora nauk ekonomicznych i humanistycznych. Ponadto, doświadczenie zespołu, jak też zakres tematyczny działalności ekspertów wypełnia tematy związane z reorganizacją firm i produkcji, restrukturyzacją kosztów, optymalizacją procesów zarządczych, wsparciem eksportu czy społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Miejscowość: Białystok

Misją Polskiego Instytutu Innowacji i Transferu Technologii S.A. jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji i realizację usług doradczych w różnych obszarach biznesowych. Działania koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP. PIITT S.A. skupia wielu ekspertów z różnych obszarów biznesowych, dzięki czemu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk biznesowych działających w środowisku gospodarki opartej na wiedzy.

Miejscowość: Kielce
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach współpracuje z podmiotami gospodarczymi w regionie w obszarach spójnych z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami (RIS3) oraz Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. UJK jest członkiem 5 konsorcjów w ramach inteligentnych specjalizacji, jedyna uczelnią uniwersytecką i od 1969 stwarza możliwości  harmonijnego rozwoju różnorodnych dyscyplin naukowych, pełniąc funkcję centrum wiedzy i kompetencji w regionie. W latach 2012-2019 podpisana ilość umów na realizację doradztwa i prac B+R dla podmiotów zewnętrznych wynosi 152 sztuki, na łączną kwotę ponad 2,6 mln zł.
 
Miejscowość: Kielce

Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią nowoczesną, która dysponuje ponad 70 laboratoriami wyposażonymi w wysokiej jakości aparaturę badawczą oraz ponad 300 ekspertami z wielu dziedzin, co umożliwia świadczenie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług dla przemysłu. Ponadto Politechnika  Świętokrzyska współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, w tym m.in. Staropolską Izbą Przemysłowo–Handlową, Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

OFERTA USŁUGODAWCY - INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W ZAKRESIE ŚWIADZCENIA USŁUG DORADCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Miejscowość: Końskie

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) jest organizacją pozarządową założoną w 1995 roku. Swoją ofertę dedykujemy dla: przedsiębiorców, osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, osób pracujących oraz wolontariuszy. Siedziba główna Stowarzyszenia mieści się w Końskich natomiast biura na obszarze woj. świętokrzyskiego znajdują się m.in. w Kielcach, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach.

Do pobrania:

OFERTA USŁUGODAWCY - INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Miejscowość: Starachowice

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach świadczy usługi z zakresu: szkolenia, doradztwa, proinnowacyjne, informacyjne, opracowywania projektów, usług  finansowych (Fundusz Poręczeniowy FUNDSTAR, Fundusz Pożyczkowy FUNDSTAR 2),  archiwizacji dokumentacji, wynajmu ( lokali biurowych, hal, wynajem sal szkoleniowych, wynajem pokoi gościnnych), prowadzenie biura rachunkowego, prowadzenie  biura wirtualnego, szkolenia dla firm poprzez Bazę Usług Rozwojowych, badań w Laboratorium Biomasy,  Biogazu i  Biopaliw. Silna pozycja ARR na rynku Instytucji Otoczenia Biznesu to w dużej mierze zasługa wysoko wyspecjalizowanej kadrze. Specjalistyczna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie są podstawą długofalowych, partnerskich relacji z klientami.

Do pobrania:

OFERTA USŁUGODAWCY - INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW

"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"