Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa - Popytowy System Innowacji

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_DESCRIPTION

Usługa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób planujących uruchomienie działalności biznesowej. Działania dotyczą całościowego lub częściowego, zgodnie z oczekiwaniami klienta, opracowania elementów identyfikacji wizualnej firmy. System i normy jego stosowania będą szczegółowo opisane w Księdze Identyfikacji Wizualnej, która zapewni utrzymanie spójności elementów i pozwoli samodzielnie nimi zarządzać.


Cel wykonania usługi


Identyfikacja wizualna to potężne narzędzie, które kształtuje postrzeganie firmy, produktu lub usługi w świadomości klientów zarówno zewnętrznych (klienci, dostawcy, konkurenci, instytucje finansowe czy media), jak i wewnętrznych (pracownicy, udziałowcy i pełni kluczową rolę w budowaniu pozycji na rynku).
Skuteczna identyfikacja wizualna, przez starannie opracowane symbole takie jak nazwa, slogan firmowy, logo, jak i inne elementy graficzne, musi na pierwszy rzut oka oddawać charakter lub emocjonalne wartości firmy, produktu bądź usługi. 
Skuteczna identyfikacja wizualna musi być spójna i konsekwentna, bez względu na to ile nośników wchodzi w skład jej systemu. Musi być dobrze przemyślana i na tyle elastyczna by móc rozwijać się wraz z firmą. 

Nazewnictwo: logo, kolorystyka, typografia, druki firmowe: wizytówki, papeteria, teczki, materiały promocyjne, fotografia biznesowa, nowoczesne formy prezentacji wideo,  strona internetowa, odzież firmowa, flota firmowa, oznakowania produktów, itp.


Metodyka wykonania usługi


Wykonanie usługi koncentruje się na przeprowadzeniu audytu potrzeb w zakresie identyfikacji wizualnej. Efekty diagnozy stanowią podstawę do określenia zakresu usługi, która w kolejnych etapach jest już realizowana przez nasz zespół grafików, fotografa, producentów filmowych, specjalistów od PR.


Rezultat wykonania usługi


W zależności od złożonego zapotrzebowania, częściowe lub całościowe opracowanie identyfikacji wizualnej firmy skodyfikowanej w dokumencie pn. Księga Identyfikacji Wizualnej, która zapewni utrzymanie spójności elementów i pozwoli Państwa firmie samodzielnie nimi zarządzać. W ramach usługi możemy dla Państwa opracować: • logo

 • kolorystykę firmową

 • typografię

 • druki firmowe: wizytówki, papeterię firmową, teczki firmowe, itp.

 • materiały promocyjne

 • sesje fotograficzne biznesowe i produktowe

 • promocyjne produkcje wideo

 • stronę internetowa

 • odzież firmową

 • oznakowania produktów

 • itp.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_FROM 4500 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PRICE_TO 125000 zł
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_SERVICE COM_SERVICES_SERVICES_SERVICE_OPTION_20
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_FROM 2 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_PERIOD_SERVICE_TO 12 msc.
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NAME_IOB Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski
Kraj Polska
Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat kielecki (powiat)
Gmina Piekoszów (gmina wiejska)
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_CITY Piekoszów
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_STREET Czarnowska
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_NUMBER 54
COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_INFORMATION

Głównym obszarem naszej aktywności jest działalność usługowa dedykowana świętokrzyskiemu sektorowi MSP, z szczególnym naciskiem na MSP nowopowstałe, w postaci: • inkubacji przedsiębiorstw

 • doradztwa dla nowych firm

 • usług księgowych

 • usług prawnych

 • coachingu

 • doradztwa proinnowacyjnego

 • usług szkoleniowych

 • oraz innych usług około biznesowych o wysokim stopniu zindywidualizowania wynikającego z przeprowadzonej diagnozy potrzeb indywidualnego MSP.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, nasza oferta usług doradczych i szkoleniowych realizowana jest w systemie popytowym, tzn. że  nie narzucamy sztywnych ram wykonania czy tematów szkoleń, ale komponujemy je zgodnie ze głoszonym zapotrzebowaniem. Zatem, to Klient decydujecie o tematyce i zakresie usługi czy szkolenia, a my je organizujemy.


COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_IMPACT

Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa ma na celu budowę łatwej rozpoznawalności firmy  przez potencjalniych klientów i kontrahentów. Odpowiednie opracowanie projektu systemu identyfikacji wizualnej ma szczególne znaczenie na początku prowadzenia działalności, kiedy dochodzi do pierwszego kontaktu nabywców, dostawców i rynku z firmą. 


W zależności od złożonego zapotrzebowania, częściowe lub całościowe opracowanie identyfikacji wizualnej firmy skodyfikowanej w dokumencie pn. Księga Identyfikacji Wizualnej, która zapewni utrzymanie spójności elementów i pozwoli Państwa firmie samodzielnie nimi zarządzać. W ramach usługi możemy dla Państwa opracować: • logo

 • kolorystykę firmową

 • typografię

 • druki firmowe: wizytówki, papeterię firmową, teczki firmowe, itp.

 • materiały promocyjne

 • sesje fotograficzne biznesowe i produktowe

 • promocyjne produkcje wideo

 • stronę internetowa

 • odzież firmową

 • oznakowania produktów

 • itp.

COM_SERVICES_FORM_LBL_SERVICE_EMAIL
"Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze"